شما در اینجا هستید:  خانه / محصولات / 

شومینه

 

نام

مدل

قدرت حرارتي

گازشهــري

قطردودكشØ

ميليمتر

ابعاد به ميليمتر

وزن به كيلوگرم

گاز مايع (كپسول)

گرید

حداكثر

حداقل

فشارگاز

ميليمترستون آب

قطراوريفيس

Ø ميليمتر

D

C

B

A

خالص

ناخالص

فشارگاز

ميليمترستون آب

قطراوريفيس

Ø ميليمتر

شومينه قوسي كلاسيك قهوه اي

MC100

8500

3800

178

6/2

100

605

510

960

845

3/42

3/51

270

2/1

D

شومينه قوسي مدرن مشكي

MC110

8500

3800

178

6/2

100

605

510

960

845

3/42

3/51

270

2/1

D

سيمين

MC26

8100

3800

178

6/2

100

500

360

1025

805

6/36

44

270

2/1

D

زرين

MC28

8100

3800

178

6/2

100

500

360

1025

805

6/36

44

270

2/1

D

نفيس

MC30

8100

3800

178

6/2

100

500

360

1025

805

6/36

44

270

2/1

D

سيما

MC22

5900

2900

178

1/2

100

547

320

840

710

27

33

270

2/1

E

آذر

MC24

5900

2900

178

1/2

100

547

320

840

710

27

33

270

2/1

E

نفيس

MC25

5900

2900

178

1/2

100

547

320

840

710

27

33

270

2/1

E

 

 

 

 

 

دانلود کاتالوگ