شما در اینجا هستید:  خانه / محصولات / 

کیوان

نام

مدل

قدرت حرارتي

گازشهــري

قطردودكشØ

ميليمتر

ابعاد به ميليمتر

وزن به كيلوگرم

گاز مايع (كپسول)

گرید

حداكثر

حداقل

فشارگاز

ميليمترستون آب

قطراوريفيس

Ø ميليمتر

D

C

B

A

خالص

ناخالص

فشارگاز

ميليمترستون آب

قطراوريفيس

Ø ميليمتر

كيوان

KN-16

8100

3800

178

6/2

100

510

305

840

755

3/30

35

270

2/1

E

نگين

KN-9

5900

2900

178

1/2

100

500

300

640

685

2/22

8/25

270

1/1

D

 

 

دانلود کاتالوگ