شما در اینجا هستید:  خانه /  

استانداردها

 نيك‌كالا امروز خود را براي گسترش بزرگ در جهت‌هائي نو آماده مي‌كند، تا همگام با بازشدن افق‌هاي نوين اقتصادي ـ سياسي منطقه، از بازارهاي جديد و بالقوه ثروتمند آن حداكثر بهره‌برداري ممكن را بنمايد. در همين راستا شركت توليدي و صنعتي نيك‌كالا اقدام به استقرار سيستمهاي مديريتي تضمين كيفيت، زيست محيطي و ايمني و بهداشت نموده كه با بهره‌گيري از مشاوران كارآمد و آموزش كليه پرسنل حاضر در شركت، توانسته  است بطور همزمان و براي اولين بار در ايران موفق به دريافت گواهينامه‌هاي بين‌المللي مديريتي  ايزو 2000/9001 - ايزو 2004/14001 – 18001  OHSAS و استاندارد محصول CE  از كشورهاي ايران آلمان  و TSE تركيه و استاندارد آزمايشگاهي 17025  از موسسه استاندارد ایران شود.

ليست استانداردهاي مهم :