شما در اینجا هستید:  خانه /  

کنترل کیفیت


كنترل كيفيت:
در شركت توليدي و صنعتي  نيك‌كالا عمده بحث كنترل كيفيت مربوط به كنترل فرآيند توليد، از مواد اوليه تا محصول نهايي،‌ انجام نمونه‌گيري از محصولات، بازرسي حين توليد از جنبه هاي  فيزيكي، شيميايي، ايمني و تعميم نتايج به كل انباشت محصول است كه بر اساس روش‌هاي آماري و با استفاده از ابزار آلات دقيق و پيشرفته در آزمايشگاههاي مجهز انجام مي‌گيرد.

مبحث كنترل كيفيت، جايگاه ويژه‌اي در مباحث نظام‌هاي جامع مديريت كيفيت در شركت توليدي و صنعتي نيك‌كالا دارد