شما در اینجا هستید:  خانه / همکاری با ما / 

لطفا فرم استخدام زیر را تکمیل کنید :

نوع درخواست

* نام

نام پدر

* شماره شناسنامه

دین

وضعیت تاهل

* پست الکترونیک

* نام خانوادگی

سن

ملیت

گروه خون

وضعیت نظام وظیفه

* تلفن تماس

آدرس

مشخصات تحصیلی در دانشگاه :

رشته تحصیلی

محل اخذ

معدل

سطح

تاریخ اخذ

توضیحات

سوابق کاری :

جمع سوابق به ماه

دوره های آموزشی :

ایده های نو :