خدمات مشتریان

شركت تولیدی و صنعتی نیك‌كالا جهت رفاه حال مصرف‌كنندگان و پشتیبانی امر فروش، اقدام به ایجاد و توسعه‌ی دایره گسترده و فعال خدمات مشتریان نموده است. در حال حاضر بیش از 560 پایگاه مجهز و سرویس کارانی مطمئن و آموزش دیده، طیف خدمات پس از فروش این شركت را تشكیل می‌دهند كه در سراسر ایران گسترده‌اند.
این گروه هر ساله جهت تجدید آموزش‌های دوره‌ای، اغلب در شركت حضور می‌یابند و بهترین رابط نظرات و پیشنهادات مصرف‌كنندگان و ارائه‌دهنده‌ی میزان رضایتمندی مشتریان به شركت می‌باشند.