چشم انداز

شركت نیك كالا بعنوان یكی از برندهای مطرح لوازم خانگی در كشور، با تكیه بر بیش از نیم قرن تولید و در راستای خودكفایی ملی و صیانت از سرمایه های ملی مذهبی و كرامات انسانی و ایجاد كارآفرینی‌در كشور، می كوشد تا در 20 سال آینده مبدع محصولات جدید بوده و با ارتقای سبد كالای خود با كیفیت جهانی، سرآمد همگان باشد و با سیاست توسعه بازارهای‌داخلی و رسوخ در بازارهای جهانی به رهبری لوازم خانگی گازسوز و لوازم آشپزخانه در ایران و خاورمیانه نایل گردد.