مسیر تحول ما، پیش روی ما است

دوران گذر از مرحله‌ی صنعتی به دوره‌ی تحول در توسعه‌ی پایدار، هدف نهایی و آرزوی هر شركت تولیدی می‌باشد. توسعه‌ای كه در راستای برآورده‌سازی نیازهای بشر از طریق ارایه‌ی محصولات "انسان محور" گام برمی‌دارد. آرزویی كه شركت نیك‌كالا همه ساله و در ابتدای هر سال، با تعریف استراتژی توسعه‌ای خود، نیل در نزدیك شدن به آن هدف را با تمام وجود دنبال می‌نماید.
میل به پیشرفت، خدمت و تكامل است كه ما را در مسیر فراگیری بیشتر قرار می‌دهد. ما در عصری زندگی می‌كنیم كه انتظارات مشتریان متنوع‌تر گردیده ، اما خوشبختانه ما به خوبی می‌دانیم كه چگونه نیازهای آنان را برآورده نمائیم.
برای این كار ابتدا می‌بایست خودمان را باور كنیم و به محصولی كه تولید می‌نماییم، عشق بورزیم و در نهایت به رضایت و خشنودی مشتری "اعتقاد كامل" داشته باشیم.