بیانیه ماموریت

شركت نیك كالا مجموعه ای است كه نیم قرن تجربه و دانش را پشت سر گذاشته و با شعار "نخست انسان سپس کالا"، در عرضه محصولات لوازم خانگی‌به مشتریان جهانی با هدف ارج نهادن به ارزشهای انسانی، حفظ مدیریت كیفیت و كیفیت مدیریت،‌خلاقیت و نوآوری، ضمن رعایت استانداردهای جهانی و حفظ اصول مشتری مداری و ارج نهادن به حقوق ذینفعان و اصول آئینی و مذهبی و محیط زیستی در صنعت كشور پیشتاز بوده است و با استعانت از حفظ ارزشها و معنویات انسانی قدم در راه تولید ملی و بهبود محصولات و خلق محصولات جدید گذاشته است و به رقابت در بازارهای جهانی می اندیشد.