استاندارد جهانی

با توجه به اینكه حضور قدرتمند نیك‌كالا در بازارهای بین‌المللی نیاز به استانداردهای متنوع جهانی دارد، در همین راستا نیك‌كالا اقدام به استقرار سیستم‌های مدیریتی تضمین كیفیت و زیست محیطی نموده كه با بهره‌گیری از مشاوران كارآمد و آموزش كلیه پرسنل شركت، توانسته برای اولین بار در ایران موفق به دریافت گواهینامه‌های بین‌المللی استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015 و استاندارد مدیریت محیط زیستی ISO14001:2015 و استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS18001:2007 به صورت همزمان از كشور آلمان شود.
همچنین با ارتقای مداوم كیفیت و رعایت ضوابط استانداردهای جهانی محصول، ضمن دارا بودن استاندارد ملی ایران، توانسته است برای توسعه‌ی صادرات خود، به استانداردهای محصول اروپاCE از DVGW آلمان و نیز استاندارد TSE دست یابد . همچنین با توجه به استقرار "آزمایشگاه آکرودیته"، موفق به دریافت استاندارد مدیریت آزمایشگاهی ISO IEC 17025 گردیده است.
در زمینه خدمات پس از فروش و رضایت مندی مشتریان نیز موفق به دریافت گواهی نامه های استاندارد رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002:2014 و استاندارد رضایت مشتریان ISO10004:2012 نیز شده است.