اهداف شرکت

شما در اینجا هستید:  خانه / درباره ما /  اهداف شرکت

اهداف شرکت

اهداف كلان شركت توليدي  صنعتي نيك كالا :
•    تلاش مستمر همگام با معيارهاي جهاني.
•    حفظ و توسعه سهم بازار داخلي.
•    حفظ محيط زيست .
•    توسعه و تنوع محصولات .
•    افزايش شاخص فرهنگ مشتري مداري .
•    حضور موفق در بازارهاي جهاني به عنوان بزرگترين توليد كننده بخاري هاي گازسوز در خاورميانه.   


سرفصل استراتژي‌هاي شركت توليدي و صنعتي نيك كالا:
•    استراتژی طرح، توسعه و نوآوري «همگام بامعيارهاي جهاني» .
•    استراتژی توسعهبازاريابي صادرات و رقابت پذيري جهاني.
•    استراتژی ارتقاء مستمر مديريت كيفيت.
•    استراتژی مديريت نيروي انساني.
•    استراتژی زيست محيطي، ايمني و بهداشت صنعتي.
•    استراتژی توسعه ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات.