سخنان مدیریت

شما در اینجا هستید:  خانه / درباره ما /  سخنان مدیریت

سخنان مدیریت


از روز نخست ما عهد كرديم كه نيك كالا و توليد صنعتي برايمان فقط كار اجرائي نباشد.
قلب و احساس مان را با آن آميختيم و كالائي را توليد نموديم كه ثمره عشق بود.
مردم خيلي زود دريافتند كه اين همه  فاصله در كيفيت محصولات ما با ديگران مرهون چيست؟
اين تشويق و پشتيباني مردم بود تا ما ازيك‌كارگاه توليدي، به يك مجتمع‌بزرگ و مدرن صنعتي با توليدات متنوع و انبوه تبديل شديم.
امروز مردم به ما اعتماد دارند و ما اين اعتماد را ارج مي نهيم.

مديرعامل
 

***

با اينكه حد اعلاي كيفيت صنعتي را در توليد محصولات، ايمني و روش هاي مدرن توليد رعايت و پي مي‌گيريم، هيچ روزي نيست كه به دنبال ارتقاء نوآوري و بهسازي توليد و اختراعات نباشيم.
به عقيده ما زندگي «فقط كار» نيست.
بايد از كار لذت برد، به آن عشق ورزيد و همواره جوياي بهترين‌ها بود.
بايد به مردم كالاي ارزشمندي ارائه نمود كه لايقش هستند.
تلاش ما براي استمرار نيست براي ارتقاء است.

مدير كارخانه


***


استراتژي فروش ما در دو چيز خلاصه مي شود: «كيفيت و صداقت»، كه خوشبختانه در تمامي زبان‌هاي دنيا معني يكساني دارند.  ما همواره از آنها بهره مي بريم و به همين دليل، بازار متعادل و موفقي در داخل و خارج كشور داريم.

مدير بازرگاني و صادرات